PROGRAM PUTOVANJA

1.dan (Tuzla – Beograd – Temišvar) Subota 21.10.2017. Polazak u 06.00h sa glavne autobuske stanice u Tuzli. Vožnja pored Bijeljine, Beograda do Temišvara. Dolazak u Temišvar (Timisoara), najveći i najznačajni grad Banata. Smještaj grupe u hotel. Nakon smještaja i kraćeg odmora slijedi razgledanje grada u pratnji vodiča : Trg pobjede (Piata Victoriei), na kojem se nalazi zdanje Opere i nacionalnog teatra (sagrađeno 1872. godine), Sabrna crkva Banatske mitropolije, kip vučice koja doji Romula i Rema (poklon grada Rima iz 1926. godine) te reprezentativna zdanja secesije, sagrađena između 1910 i 1914. godine, Trg slobode (piata Libertatii) na kojem se nalaze stara gradska vijećnica, kip Djevice Marije i bista Decebela, posljednjeg dačkog kralja. Odlazak na trg jedinsva (Piata Uniri), na kojem su stub kuge, rimkatolička katedralna crkva, Barokna palata itd. Po završetku razgledanja, slobodno vrijeme u gradu i povratak u hotel. Noćenje.

2.dan (Temišvar – Arad – Tuzla) Nedjelja 22.10.2017.
Doručak. Odjava iz hotela te polazak za Arad, grad u oblasti Krišana, gdje započinjemo razgledanje grada Minoritska crkva, Palata Aradsko-Čanadske željezničke direkcije, Najmanova palata, Trgovačka škola, Feldesova palata, porodična kuća Tabakovićevih…. kao i ostala arhitektonski vredna zdanja Arada : Okružna vijećnica, Palata kulture, Državni teatar.Nudimo mogućnost fakultativnog odlaska u vinski podrum „Wine Princess“ u okolini Arada. Degustacija vina uz tradicionalni gulaš. Nakon posjete vinskom podrumu polazimo za BiH. Vožnja preko Beograda, Bijeljine do Tuzle sa pauzama po potrebi grupe.Dolazak u BiH u noćnim satima. KRAJ USLUGE.

CIJENA ARANŽMANA : 129,00 KM
(Cijena kalkulisana na bazi 40 putnika)

U cijenu aranžmana je uračunato:
 prevoz autobusima “Transturist-a” visoke turističke klase sa klimom, wc-om, TV/video/audio opremom, mini barom i kuhinjom.
 Smještaj u hotelu „Strelitia“ sa 3*** ili nekom drgom hotelu iste kategorizacije u Temišvaru, na bazi noćenja sa doručkom. Tačan naziv hotela objavljujemo 15 dana pred putovanje.
 Usluge vodiča tokom putovanja
 naša organizacija
 Razgledanje Temišvara i Arada

U cijenu aranžmana nije uračunato:
 Troškovi obaveznog putničkog osiguranja 6,00 KM
 Degustaciju vina u vinskom podrumu uz tradicionalni gulaš 25 eura
 Doplata za jednokrevetnu sobu 50 KM

Hotel “Strelitia”*** se nalazi 3 km od centra Temišvara. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Svaka soba sadrži: telefon, TV, minibar, besplatan wireless internet, klima uređaj. U sastavu hotela su restoran, konferencijska sala…

NAPOMENA: Hotel „Strelitia“ 3* se nalazi 3 km od centra Temišvara. Hotel posjeduje dvokrevetne sobe, svaka soba sadrži telefon, tv, mini bar, besplatan internet, klima uređaj.

NAPOMENA : Za realizaciju fakultativnih izleta potrebno je minimalno 25 prijavljenih putnika

NAPOMENA: Cijena aranžmana je kalkulisana na bazi 45 putnika. Ukoliko bude manje prijavljenih možemo realizovati putovanje uz prethodni dogovor sa putnicima o korekciji cijene. Ukoliko dodje do otkazivanja putovanja dužni smo obavjestiti sve putnike koji su izvršili rezervaciju 7 dana prije polaska na putovanje.

REZERVACIJA PUTOVANJA: Prilikom rezervacije putovanja potrebno je dostaviti kopiju pasoša te uplatiti avans u iznosu od 50% od ukupne cijene koštanja aranžmana.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih dokumenata i provjeriti zakonske regulative oko ulaska u države koje su u programu putovanja. Svi putnici su duzni imati validnu policu putničkog zdravstvenog osiguranja.

NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje od 50% prilikom rezervacije putovanja, a ostatak uplate do polaska.
Uz ovo putovanje vrijede opšti uslovi putovanja organizatora